Montované a murované
domy na kľúč

Strešná krytina

 

Vlastnosti betónových škridiel


Farby stálosť
Farbu obsahuje už samotná základná surovina. Požadovaný odtieň povrchovej úpravy zabezpečia kvalitné pigmenty, ktoré odďaľujú proces starnutia krytiny a umožňujú dosiahnutie homogénneho obrazu plochy strechy. Výhodou tejto metódy je aj nevnímateľnosť rovnomerného povrcho vého opotrebenia.

 

Stálosť formy
Výrobná metóda a použitý materiál garantujú stálosť rozmerov bez deformácií vplyvom vlhkosti
či tepla, čo umožňuje presné pripojenie prvkov na streche.

 

Ochrana proti vplyvu prostredia
Na betónový povrch sa nanášajú ochranné vrstvy a tie sa zhodujú s farbou základného prvku.
Ochranné vrstvy odďaľujú nástup nárastov organických nečistot. Výskyt rias, machov a lišajníkov
na streche je prirodzený biologický proces, ktorý ovplyvňuje viacero prírodných faktorov.

 

Vodotesnosť
Krytina má nasiakavosť veľmi blízku nule a dobré akumulačné vlastnosti, čo má pozitívny vplyv na
životnosť krytiny a celú strešnú konštrukciu. Predpokladaná životnosť krytiny je minimálne 60-80 rokov.

 

Nosnosť
Mechanická zaťažiteľnosť škridly je veľmi vysoká. Je vhodná aj do horských či podhorských oblastí.

 

Farebné možnosti na výber