S čím vám pomôžeme?

Čo obsahuje montovaný dom na kľúč

 • Kompletná projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu.
 • Výrobná dokumentácia
 • Vytýčenie stavby autorizovaným geodetom 
 • Základová doska: 

 Do výšky dvoch radov DT (500mm) nad pôvodný terén  (t.z. výkopové práce, betónovanie základových pásov, kanalizačné  rozvody a osadenie trubiek pre prívod vody, elektriny, bleskozvod, betónovanie základovej dosky). V prípade terénnych nerovností a nutnosti zrovnávania, resp. navážky zeminy, zhotovenia viac ako 2 radov DT, budú pred samotnou realizáciou základovej dosky dopočítané reálne náklady na jej zhotovenie, ktoré budú fakturované samostatne. 

Hydroizolácia  základovej dosky: Penetračný náter, vodorovná hydroizolácia.

 

 

 

 

 
 • Obvodové steny: Sú vyrobené z konštrukčnho certifikovaného sušeného reziva triedy C24 - masívne drevo je vyrobené zo smrekového dreva, sušené, hobľované. Využívané pri stavbách, kde sa kladie dôraz na stabilitu a estetiku. 

Skladba steny:  sadrokartón 12,5mm, OSB3 doska 12mm , parozábrana, C24 hranoly 120x60mm, minerálna izolácia, OSB3 doska 12mm, zatepľovací systém s fasádneho polystyrénu, samozhášavý, EPSF70 hr.150mm

 • Vnútorné priečky:  Sú vyrobené z konštrukčnho certifikovaného sušeného reziva triedy C24.

Skladba steny:  sadrokartón 12,5mm, OSB doska 12mm, C24 hranoly 100x60mm,  minerálna izolácia, OSB doska 12mm, sadrokartón 12,5mm  (v kúpeľni sú použité sadrokartónové dosky GKB – I.).

 

 

 

 

 

 • Skladba stropnej konštrukcie: Nosná drevená konštrukcia. Výplň minerálnou vlnou hrúbky 400mm do vodorovných konštrukcií. CD profil. Parozábrana - PE fólia. Sadrokartónová doska 12,5mm GKF-DF , zatmelenie a vybrúsenie.
 • Skladba stropnej konštrukcie pri poschodovom dome: Sadrokarton SDKF12,5mm, minerálna vlna 100mm, stropný C24 hranol, OSB3 doska 22mm, kročajová izolácia 30mm,  podlahový polystyrén EPSs 50mm, elekrické kúrenie, cementový poter 60mm.
 • Krov: Krokvový (hambálkový) krov.
 • Pochôdzna plocha v podkroví 12m2: OSB doska. Schody do podkrovia FAKRO 60x120cm.
 • Odvodnenie strechy: Zabezpečené prostredníctvom úžľabí, oplechovania a odkvapových žľabov a zvodov značky KJG, farba podľa výberu strešnej krytiny, ako súčasť dodávky strechy.
 • Strešná krytina: Betónová strešná krytina značky KM BETA. Pokrytie obsahuje: základné škridle, okrajové škridle, polovičné škridle, vetracie škridle, prechodová škridla pre odvetrania digestora, hrebenáče s vetracími pásmi, koncové rozdeľovacie hrebenáč, ochranné pásy proti vtákom, 1 ks škridla na anténu, fólia a prvky na zabezpečenie odvetrania strechy, protisnehové opatrenia, odkvapový plech s farebnou povrchovou úpravou.
 

 

 

 

 
 • Okná a vchodové dvere

        SALAMANDER greenEvolution, trojsklo, 6 komorový systém, 3 celoobvodové tesnenie. Farba biela.

  V prípade, že projekt obsahuje francúzske okno, v cene je 2/3/4 dielne okno s krídlovým otváraním. Ak klient realizuje katalógový projekt v štandarde sú rozmery okien podľa pôdorysu uvedeného pri dome na webovej stránke. V prípade individuálneho projektu budú nacenené v štandarde domu okná v rozmere do 150 x 140cm a francúzske okno do rozmeru 300 x 230cm ( 2/3/4 dielne s krídlovým otváraním). Okná presahujúce tieto rozmery budú nacenené individuálne. 
 • Parapety: exteriérové hliník, interiérové PVC. Farba biela.

 

 

 

Elektroinštalácia obsahuje: Všetky hrubé rozvody vrátane rozvádzača (bez prípojky od elektromerového pilieru do domového rozvádzača a bez svietidiel).

 • Osvetlenie vchodu: 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač schodiskový
 • Zádverie: 1 x vývod pre osvetlenie, 2 x vypínač schodiskový,
 • Chodba: 1 x vývod pre osvetlenie, 2 x vypínač schodiskový, 1 x dvoj zásuvka
 • Obytné izby: 1 x vývod pre osvetlenie, 3 x dvoj zásuvka, 1 x vypínač
 • Obývacia izba: 1 x vývod pre osvetlenie, 3 x dvoj zásuvka, 1 x vypínač, 1 x vývod pre osvetlenie terasy, vypínač na terasu, 1x TV zásuvka
 • Kuchyňa: 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač, 1 x zásuvka pre umývačka riadu, 1 x zásuvka pre el. rúru, 1 x zásuvka pre digestor, 1 x sporákový vypínač 400V/16A, 4xjedno zásuvka
 • Kúpeľňa: 2 x vývod pre osvetlenie, 2 x vypínač, 2 x jedno zásuvka s krytím IP44
 • WC: 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač
 • Technická miestnosť: 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač, 2 x jedno zásuvka, 1 x vývod na bojler
 • Revízna správa.
 • Zásuvky a vypínače: Legrand Niloe vo farbe biela.

 

 

 

 

 

 

 

Vnútorný vodovod: Všetky vnútorné rozvody teplej a studenej vody sú zhotovené z viacvrstvovej rúry – plastohliník PeXc/Al a sú vedené k jednotlivým zriaďovacím predmetom v podlahe alebo v priečkach (bez vodomernej súpravy a prípojky na hlavný vodovodný rad). Počty a vyústenia:

 • Kúpeľňa: 1x umývadlo, 1x sprchový kút osadenie na vaničku, 1x vaňa,          1x práčka
 • WC: WC, 1x umývadlo
 • Kuchyňa: 1x umývadlo, 1x umývačka riadu
 • Technická miestnosť: 1x bojler

V prípade rozšírenia vodovodných rozvodov bude práca a materiál doúčtovaný samostatne.

Vykurovanie: Podlahové elektrické vykurovanie systémom FENIX ecofloor s káblami PSV10  so samostatnými digitálnymi termostatmi VTM3000.

 

 

 

Úpravy povrchov:

 • Vonkajšie silikónové omietky: „hladená“ (zrno 1,5 mm) . Farebné spektrum podľa vzorkovníka.
 • Sokel styrodur 10cm hrúbky a 30cm výšky. Povrch marmolit. 
 • Podlahový polystyrén EPS 100S hrúbky 150mm a 50mm vrchný cementový poter.
 • Zriaďovacie predmety v kúpeľni a WC: Program kúpeľňového štúdia Ptáček Trenčín do hodnoty 1500,- € s DPH. Ak si klient nevyberie zriaďovacie predmety v štúdiu Ptáček, firma HKK s.r.o. nebude realizovať práce na kúpeľni a wc. Hodnota prác a suma 1500,- € bude odrátaná zo zmluvy o dielo.

Interiérové práce:

Položenie obkladov a dlažby zakončené PVC alebo AL lištou je v cene domu do rozmeru 60 x 30, 40 x 40, 30 x 30cm. Práca za lepenie mozaiky a väčšie rozmery obkladu, dlažby sú účtované príplatkom. Väčší rozmer obkladu nie je vhodné lepiť na stenu z dôvodu konštrukcie steny.  Osadenie a montáž sanitárnej keramiky:

 • Kúpeľňa: 1x umývadlo, 1x sprchový kút na vaničku, 1x vaňa,
 • WC: WC, 1x umývadlo 
 • Technická miestnosť 1x bojler                                                                          V prípade druhej kúpeľne a wc  budú práce doúčtované samostatne.
 

 

 

 

kúpeľňa v montovanom dome  
 • Zásobník TÚV: Elektrický bojler Dražice 160L .
 • Interiérové maľby: Penetrácia, náter bielej farby. 
 • Keramická dlažba: Podľa vlastného výberu v štúdiu Ptáček v technickej miestnosti a v zádverí.
 • Laminátové podlahy: Krono-original, výber na stránke www.vasdom.sk
 • Interiérové dvere: Centurion, výber na stránke www.vasdom.sk
 • Bleskozvod: Spolu s revíznou správou
 • Energetický certifikát: primárna energia A0
 • Likvidácia stavebného odpadu
 • Ubytovanie robotníkov a dopravy

 

 

 

Platobné podmienky

Na začiatku platí klient sumu 2.500,-€ /záloha za projekt/. Pri odovzdaní proj. dokumentácie klient doplatí 2.500,-€. Suma 5.000,-€ je súčasťou ceny za dom ktorá bude odrátaná pri zmluve o dielo.

 

Ďalšie postupné financovanie výstavby v percentách z ceny domu.

 • 20% pri podpise zmluvy, resp. pred začatím výstavby základovej dosky
 • 45% po ukončení základovej dosky resp. pre začatím výstavby hrubej stavby
 • 32% po ukončení  uzatvorenej hrubej stavby resp. pred začatím interiérových a exteriérových prác
 • 3% pri odovzdaní kompletnej stavby
 

 

 

 

 

 

Záručné podmienky

Záručnú dobu na prístroje a zariadenia zabudované do Diela poskytujú ich výrobcovia 24 mesiacov resp. v rozsahu a za podmienok nimi stanovených a objednávateľ si ju bude uplatňovať samostatne u výrobcov alebo dovozcov prístrojov a zariadení. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záručnú dobu v rozsahu   60 mesiacov (§646 ods.3) na vykonané práce odo dňa odovzdania celého diela objednávateľovi.

 

 

 

 

Cenová ponuka neobsahuje

 • Pozemok pre výstavbu rodinného domu
 • Polohopis a výškopis v prípade svahovitého pozemku
 • Spevnenú prístupovú komunikáciu
 • Náklady na dopravu nad 50km od mesta Púchov - individuálny nápočet
 • Špeciálnu manipulačnú techniku, ak je potrebná ( auto s hydraulickou rukou )
 • Žumpu alebo ČOV
 • Terasu (v prípade záujmu vybudovanie základov s betónovou platňou)
 • Terasu s prestrešením (v prípade záujmu vybudovanie s podbitím vo fasáde, stĺpy vo fasáde, zvody vody, základy s betónovou platňou)
 • Komín (v prípade záujmu dodávame systém ZOP 1ks)
 • Oplotenie staveniska, stráženie stavby
 • Terénne úpravy okolo domu
 • Prípojku elektriky, vody, kanalizácie, príp. plynu
 
 • Schody pri vstupe do rodinného domu a na terasu
 • Krb, krbové kachle
 • Interiérové schody v prípade poschodového rodinného domu
 • Obklad kuchyňa -  0,6 m široký pás medzi spodnými a hornými skrinkami kuchynskej linky.
 • Kuchynská linka
 • Svietidlá a ich montáž
 • Doplnky do kúpeľne a WC (kúpeľňový radiátor, montáž kúpeľňového nábytku, držiaky na uteráky, wc potreby atď.)
 • Rolety, žalúzie, sieťky proti hmyzu
 • Alarm, klimatizácia
 • Garážová brána
 • Fasádny obkladový kameň/ drevo
 • Posuvné interiérové dvere

 

 

Vyberte si z našich montovaných domov 

 

Montované domy na kľúč

 

Kontaktujte nás
Na čísle +421 907 845 591 alebo pomocou formulára.
Z podstránky:
Meno a priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Lokalita:
Text správy:
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia