S čím vám pomôžeme?

Spracovanie osobných údajov

V prípade Vášho záujmu o vyplnenie a odoslanie kontaktného formulára vyslovujete svoj slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiaceho zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. – ďalej len „GDPR“):


Súhlas je vyslovený pre nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • Meno
  • Priezvisko
  • Titul
  • Názov firmy
  • Adresa
  • Emailová adresa
  • Rodné číslo (pri kúpnych zmluvách)
  • Telefónne číslo

 


Súhlas je poskytnutý výhradne pre spoločnosť HKK, s.r.o., Royova 806, 020 01 Púchov, IČO: 47 029 561. Uvedené osobné údaje sú poskytnuté výhradne za účelom spätného kontaktovania žiadateľa a zodpovedania jeho otázok ohľadom služieb poskytovaných spoločnosťou HKK, s.r.o.. Tento súhlas je poskytovaný na obdobie 3 mesiacov od dňa vyplnenia kontaktného formulára. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na email: info@vasdom.sk . V prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo po uplynutí lehoty pre spracovanie budú tieto údaje vymazané zo všetkých databáz prevádzkovateľa v súlade s platnou legislatívou, pokiaľ sa subjekt údajov s prevádzkovateľom nedohodne inak.

   
Kontaktujte nás
Na čísle +421 907 845 591 alebo pomocou formulára.
Z podstránky:
Meno a priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Lokalita:
Text správy:
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia