S čím vám pomôžeme?

Čo je montovaný dom?

 

Montované stavby sa stali fenoménom dnešnej doby. Je ich viac druhov. My sme sa však rozhodli pre domy na báze dreva, ktoré je v našich končinách tradičným materiálom.

Naše domy sú montované z hotových dielcov. Ich zloženie je preverené, pretože domy podobného zloženia už roky stavajú v celej Európe. V Severnej Amerike tvoria montované domy až 80% a v Európe takmer 50% realizovaných novostavieb.
Moderné technológie umožňujú stavať montované domy, ktoré sú oveľa kvalitnejšie, majú lepšie zvukové aj tepelné izolácie a samozrejme aj remeselné spracovanie panelov a ich montáž sú už na úplne inej úrovni ako kedysi.

 

U drevostavieb nesmieme zabudnúť na množstvo výhod, ktoré predstavujú, napríklad ľahkosť a variabilita konštrukcie, vysoká úspora energii na vykurovanie, suchý proces výstavby, rýchlosť prevedenia, recyklovateľnosť a najmä prírodný pôvod dreva.

Panely prídu na stavbu hotové a na pripravenú základovú dosku sa ukotvujú špeciálnymi kotvami. Dom je zvonku zateplený a vo fasáde, takže pri pohľade naň nerozoznáte, či je montovaný, alebo murovaný. 

 

 

 

 

 

Základným konštrukčným materiálom je drevo KVH hranoly, drevoštiepkové (OSB3) a sadrokartónové dosky, tepelnoizolačný materiál ROCKWOOL, ISOVER, ORSIL, NOBASIL.  Doba montáže hrubej stavby je cca. 10 dní podľa rozsahu stavby.

 

 

 

 

Akú majú montované domy konštrukciu?

KVH - konštrukčné masívne drevo je vyrobené zo smrekového dreva, sušené, hobľované, cinkované. Využívané pri stavbách, kde sa kladie dôraz na stabilitu a estetiku. Konštrukčné masívne drevo KVH je stavebné rezivo z ihličnanov - prevažne smrek - v priečnom reze z jedného kusa, teda nie je vyrobený vrstvením viacerých lamiel na hrúbku, ani na výšku. KVH je prevažne používané pre konštrukcie, ktorých priečny rez je stanovený podľa nosnosti / DIN 4074-1. Výroba predmetných KVH je dozorovaná,výrobok musí zodpovedať norme DIN 4074-1. Výrobky sú certifikované a prostredníctvom mechanicky vyrazených číselných kódov na každom výrobku identifikovateľné. KVH spĺňa doplňujúce špeciálne kritéria popísané v Technických a kvalitatívnych podmienkach.

 

Vlhkosť KVH je 15 %, najviac však 18 %. Umelé sušenie dreva eliminuje následné neželané tvarové zmeny v zabudovanej konštrukcii. Pri maximálnej vlhkosti dreva 18% sa vylučuje prípad poškodenia drevokaznou hubou. Preto je možné upustiť od preventívnej chemickej ochrany.

 

Zloženie stien

Vonkajšie a vnútorné steny zabezpečujú vďaka svojej konštrukcii neobvykle vysoký stupeň zvukovej a tepelnej izolácie a v značnej miere sa podieľajú na šetrení celkových nákladov na energiu (vykurovanie). Steny sú osadzované na drevený rám z trámov, ktorý je ukotvený na pripravenú základnovú dosku.

 

 

 

 

Vnútorná stena

 

Obvodová stena

 

 

 

 

Podlaha interiér prízemie

 

Podlaha interiér pri poschodovom dome

 

 


 

Tepelné straty
Skladba
názov d
[mm]
λe 
[w/(m.k)]
λd
[W/(m.K)]
c
[j/(kg.k)]
p
[kg/m^3]
u
[1/s]x10^
9
R
[m^2k/w]
Rd
[m/s] 10^​9
*-Sadrokartón 12,5 0,22 0,15 1 060 750 9 0,057 0,598
OSB dosky 12,0 0,14 0,13 1 700 650 50 0,086 3,187
ISOVER AKUPLAT 120,0 0,04 0,037 940 16 1 3 0,637
OSB dosky 12,0 0,14 0,13 1 700 650 50 0,086 3,187
Armovaná vrstva na EPS 5,0 0,84 0,8 920 350 50 0,006 1,328
Omietka silikátová 2,0 0,93 0,89 940 500 60 0,002 0,637
Suma spolu 315           6,987 41,450

 

 

 

Výsledky výpočtov  
Teplota povrchu konštrukcie Φsi 19,63 °C
Súčiniteľ prechodu tepla U 0,14 W/(m2.K)
Difúzny odpor konštrukcie 0,64 x 10^9 m/s
Tepelný odpor konštrukcie R 6,987 m2.K/W
Normalizovaná hodnota Ua 0,46 W/(m2.K): maximálna hodnota
0,32 W/(m2.K): maximálna hodnota
0,22 W/(m2.K): maximálna hodnota
0,15 W/(m2.K): maximálna hodnota

 

 

Konštrukcia vyhovuje maximálnej hodnote Umax.

Konštrukcia vyhovuje normalizovanej hodnote Un.

Konštrukcia vyhovuje doporučenej hodnote Ur1.

Konštrukcia vyhovuje cieľovej doporučenej hodnote Ur2.

 

 

Čo obsahuje cena montovaného domu?

 

Čo získate v cene?

 

Kontaktujte nás
Na čísle +421 907 845 591 alebo pomocou formulára.
Z podstránky:
Meno a priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy:
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia