Montované a murované
domy na kľúč

Čo je montovaný dom?

Montované stavby sa stali fenoménom dnešnej doby. Je ich viac druhov. My sme sa však rozhodli pre domy na báze dreva, ktoré je v našich končinách tradičným materiálom.

Naše domy sú montované z hotových dielcov. Ich zloženie je preverené, pretože domy podobného zloženia už roky stavajú vo Fínsku, Kanade a iných štátoch sveta. V Severnej Amerike tvoria montované domy až 80% a v Európe takmer 50% realizovaných novostavieb.
Moderné technológie umožňujú stavať montované domy, ktoré sú oveľa kvalitnejšie, majú lepšie zvukové aj tepelné izolácie a samozrejme aj remeselné spracovanie panelov a ich montáž sú už na úplne inej úrovni ako kedysi.

 

U drevostavieb nesmieme zabudnúť na množstvo výhod, ktoré predstavujú, napríklad ľahkosť a variabilita konštrukcie, vysoká úspora energii na vykurovanie, suchý proces výstavby, rýchlosť prevedenia, recyklovateľnosť a najmä prírodný pôvod dreva.

Panely prídu na stavbu hotové a na pripravenú základovú dosku sa ukotvujú špeciálnymi kotvami. Dom je zvonku zateplený a je na ňom fasáda, takže pri pohľade naň nerozoznáte, či je montovaný, alebo je tehlový. Dnešné materiály sú tak kvalitné, že aj vnútorný pocit z domu je veľmi príjemný.

 

Základným konštrukčným materiálom je drevo KVH hranoly, drevoštiepkové (OSB3) a sadrokartónové dosky, tepelnoizolačný materiál ROCKWOOL, ISOVER, ORSIL, NOBASIL. Po výrobe sú panely dopravené nákladnými automobilmi na stavenisko a priamo z nich sa uskutočňuje montáž na pripravenú základovú dosku alebo suterén, realizovaný našou firmou. Doba montáže hrubej stavby je cca. 10 dní podľa rozsahu stavby. Rozsah interiérového vybavenia, druh kúrenia, druh strešnej krytiny, a farebnosť vonkajšej omietky sú predmetom zmluvy o dielo.

 

Akú majú montované domy konštrukciu?

 

KVH - konštrukčné masívne drevo je vyrobené zo smrekového dreva, sušené, hobľované, cinkované. Využívané pri stavbách, kde sa kladie dôraz na stabilitu a estetiku. Konštrukčné masívne drevo KVH je stavebné rezivo z ihličnanov - prevažne smrek - v priečnom reze z jedného kusa, teda nie je vyrobený vrstvením viacerých lamiel na hrúbku, ani na výšku. KVH je prevažne používané pre konštrukcie, ktorých priečny rez je stanovený podľa nosnosti / DIN 4074-1. Výroba predmetných KVH je dozorovaná, výrobok musí zodpovedať norme DIN 4074-1. Výrobky sú certifikované a prostredníctvom mechanicky vyrazených číselných kódov na každom výrobku identifikovateľné. KVH spĺňa doplňujúce špeciálne kritéria popísané v Technických a kvalitatívnych podmienkach. Vlhkosť KVH je 15 %, najviac však 18 %. Umelé sušenie dreva eliminuje následné neželané tvarové zmeny v zabudovanej konštrukcii. Pri maximálnej vlhkosti dreva 18% sa vylučuje prípad poškodenia drevokaznou hubou. Preto je možné upustiť od preventívnej chemickej ochrany.

 

Zloženie stien:

 

Vonkajšie a vnútorné steny zabezpečujú vďaka svojej konštrukcii neobvykle vysoký stupeň zvukovej a tepelnej izolácie a v značnej miere sa podieľajú na šetrení celkových nákladov na energiu (vykurovanie). Steny sú osadzované na drevený rám z trámov, ktorý je ukotvený na pripravenú základnovú dosku.

     

Vnútorná stena:

 

 

Obvodová stena:

 

Podlaha interiér prízemie:

 

Podlaha interiér pri poschodovom dome: