Montované a murované
domy na kľúč

Čo obsahuje montovaný dom na kľúč v štandardnom prevedení

 

 • Kompletná projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu.
 • Výrobná dokumentácia
 • Vytýčenie stavby autorizovaným geodetom 
 • Základová doska: 

       Do výšky dvoch radov DT (500mm) nad pôvodný terén  (t.z. výkopové práce, betónovanie základových         pásov, kanalizačné  rozvody a osadenie trubiek pre prívod vody, elektriny, bleskozvod,  betónovanie           základovej dosky). V prípade terénnych nerovností na mieste zhotovenia základovej dosky a  nutnosti         zrovnávania, resp. navážky zeminy, zhotovenia viac ako 2 radov DT, budú pred samotnou realizáciou           základovej dosky dopočítané reálne náklady na jej zhotovenie, ktoré budú fakturované  samostatne

       V prípade zhotovenia  základovej dosky vo svahu, kde je potrebná výstavba oporného múru, budú               práce a materiál fakturované samostatne.

 • Hydroizolácia  základovej dosky: Penetračný náter, vodorovná hydroizolácia  1vrstva.
 • Obvodové steny: Sú vyrobené ako drevená rámová konštrukcia v konštrukčnom systéme z veľkoplošných panelov.

        Skladba steny :  sadrokartón 12,5mm, OSB3 doska 12mm , parozábrana, KVH hranoly 120mm,                    minerálna izolácia, OSB3 doska 12mm, zatepľovací systém, ktorý pozostáva s fasádneho                                polystyrénu, samozhášavý, stabilizovaný EPS F70  hr. 150 mm

 • Vnútorné priečky:  Sú vyrobené ako drevená rámová konštrukcia v konštrukčnom  systéme

        z veľkoplošných panelov.
        Skladba steny:  sadrokartón 12,5mm, OSB doska 12mm, KVH hranoly 100mm, minerálna izolácia,              OSB doska 12mm, sadrokartón 12,5mm  ( v kúpeľni sú použité sadrokartónové dosky GKB – I.).

 • Skladba stropnej konštrukcie: Nosná drevená konštrukcia. Výplň minerálnou vlnou hrúbky 200mm do vodorovných konštrukcií. CD profil a minerálna vlna hrúbky 200mm. Parozábrana - PE fólia.

        Sadrokartónová doska 12,5mm, zatmelenie a vybrúsenie.

 • Skladba stropnej konštrukcie pri poschodovom dome: Sadrokarton SDKF12,5mm, minerálna vlna 100mm, stropný KVH hranol, OSB3 doska 22mm, kročajová izolácia 30mm,  podlahový polystyrén EPSs 50mm, elekrické kúrenie, cementový poter 60mm
 • Krokvový (hambálkový) krov z masívneho dreva:

        Doplnený stredovými alebo vrcholovými väznicami.

 • Pochôdzna plocha v podkroví 12m2: OSB doska.
 • Odvodnenie strechy: Zabezpečené prostredníctvom úžľabí, oplechovania a odkvapových žľabov a zvodov značky KJG, farba podľa výberu strešnej krytiny, ako súčasť dodávky strechy.
 • Strešná krytina: Betónová strešná krytina značky KM BETA. Pokrytie obsahuje: základné škridle, okrajové škridle, polovičné škridle, vetracie škridle, prechodová škridla pre odvetrania digestora, hrebenáče s vetracími pásmi, koncové rozdeľovacie hrebenáč, ochranné pásy proti vtákom, 1 ks škridla na anténu, fólia a prvky na zabezpečenie odvetrania strechy, protisnehové opatrenia v rozmiestnení striedavo v dvoch radoch nad odkvapom, odkvapový plech s farebnou povrchovou úpravou.
 • Okná, balkónové dvere a vchodové dvere: Slovenský výrobca HESTA, okno Harmony MD trojsklo,    82mm, biele, 6 komorový systém, 3 celoobvodové tesnenie, priestupnosť tepla oknom 1,1 Uw. V prípade, že projekt obsahuje francúzske okno, v cene je 2/3/4 dielne okno s krídlovým otváraním. Ak klient realizuje katalógový projekt v štandarde sú rozmery okien podľa pôdorysu uvedeného pri dome na webovej stránke. V prípade individuálneho projektu budú nacenené v štandarde domu okná v rozmere do 150 x 140cm a francúzske okno do rozmeru 300 x 230cm ( 2/3/4 dielne s krídlovým otváraním ). Okná presahujúce tieto rozmery budú nacenené individuálne. 
 • Parapety: exteriérové2mm hliník, interiérové PVC. Farba biela.
 • Elektroinštalácia obsahuje: Všetky hrubé rozvody vrátane rozvádzača. 

        (bez prípojky od elektromerového pilieru do domového rozvádzača a bez svietidiel).

 

        Osvetlenie vchodu - 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač schodiskový

        Zádverie - 1 x vývod pre osvetlenie, 2 x vypínač schodiskový,

        Chodba  - 1 x vývod pre osvetlenie, 2 x vypínač schodiskový, 1 x dvoj zásuvka

        Obytné izby - 1 x vývod pre osvetlenie, 3 x dvoj zásuvka, 1 x vypínač

        Obývacia izba - 1 x vývod pre osvetlenie, 3 x dvoj zásuvka, 1 x vypínač, 1 x vývod pre                                        osvetlenie terasy, vypínač na terasu, 1x TV zásuvka

        Kuchyňa - 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač, 1 x zásuvka pre umývačka riadu, 1 x zásuvka pre el.            rúru, 1 x zásuvka pre digestor, 1 x sporákový vypínač 400V/16A, 4xjedno zásuvka

        Kúpeľňa - 2 x vývod pre osvetlenie, 2 x vypínač, 2 x jedno zásuvka s krytím IP44

        WC - 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač

        Technická miestnosť - 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač, 2 x jedno zásuvka, 1 x vývod na bojler

        Revízna správa.

        Zásuvky a vypínače používame Legrand Niloe vo farbe biela.

 

        V prípade dohody s investorom stavby vieme zrealizovať zakúpenie a montáž svietidiel, satelitný                  rozvod vrátane satelitu, elektrický zabezpečovací systém, domovú prípojku, internetový rozvod.

 • Vnútorný vodovod:

        Všetky vnútorné rozvody teplej a studenej vody sú zhotovené z viacvrstvovej rúry – plastohliník                    PeXc/Al a sú vedené k jednotlivým zriaďovacím predmetom v podlahe alebo v priečkach (bez                        vodomernej súpravy a prípojky na hlavný vodovodný rad). Počty a vyústenia: 1x umývadlo v kúpeľni,          1x sprchový kút, 1x vaňa, 1x wc, 1x práčka, 1x rozvody bojleru,  rozvody v kuchyni.

        V prípade rozšírenia vodovodných rozvodov bude práca a materiál doúčtovaný samostatne.

 • Vykurovanie:

        Podlahové elektrické vykurovanie systémom FENIX ecofloor  s káblami PSV10  a PSV15 so                              samostatnými digitálnymi termostatmi VTM3000.

 • Úpravy povrchov:

        Vonkajšie silikónové omietky: „hladená“ (zrno 1,5 mm) . Farebné spektrum podľa vzorkovníka.

        Sokel  styrodur  10cm hrúbky a 30cm výšky. Povrch marmolit. 

        Podlahový polystyrén EPS 100S do výšky 150mm a 50mm vrchný cementový poter.

 • Zriaďovacie predmety v kúpeľni a WC, obklady a dlažby: Podľa vlastného výberu v kúpeľňovom štúdiu Ptáček a.s. do hodnoty 1.500,- € s DPH .
 • Interiérové práce:

       Položenie obkladov a dlažby zakončené PVC alebo AL lištou. Zrezávanie hrán obkladov / jolly hrany /           sú učtované zvlášť ako práce naviac. Osadenie a montáž sanity v 1x kúpeľňa, 1x wc.

       V prípade druhej kúpeľne a wc v rodinnom dome budú práce doúčtované samostatne. 

 • Zásobník TÚV: Elektrický bojler Dražice  160L .
 • Interiérové maľby: Penetrácia, náter bielej farby. 
 • Keramická dlažba: Podľa vlastného výberu do 15€ / m² s DPH so soklom v technickej miestnosti a

        v zádverí.

 • Laminátové podlahy: 7-8mm hrúbka, Krono-original, výber na stránke www.vasdom.sk
 • Interiérové dvere: So zárubňou a s kľučkou výrobca Centurion, výber na stránke www.vasdom.sk
 • Schody do podkrovia: FAKRO  60x120cm
 • Bleskozvod: Spolu s revíznou správou
 • Energetický certifikát: primárna energia A1
 • Likvidácia stavebného odpadu
 • Ubytovanie robotníkov a dopravy

 

Platobné podmienky:

 

            Na začiatku platí klient sumu 1200,-€ / 50% platba za projekt/. Pri odovzdaní proj. dokumentácie klient doplatí 1200,-€. Suma 2400,-€ je súčasťou ceny za dom ktorá bude odrátaná pri zmluve o dielo.

 

Ďalšie postupné financovanie výstavby v percentách z ceny domu.

 

15% pri podpise zmluvy, resp. pred začatím výstavby základovej dosky

40% po ukončení základovej dosky resp. pre začatím výstavby hrubej stavby

42% po ukončení  uzatvorenej hrubej stavby resp. pred začatím interiérových a exteriérových prác

3%   pri odovzdaní kompletnej stavby

 

 

Záručné podmienky:

 

Záručnú dobu na prístroje a zariadenia zabudované do Diela poskytujú ich výrobcovia 24 mesiacov resp. v rozsahu a za podmienok nimi stanovených a objednávateľ si ju bude uplatňovať samostatne u výrobcov alebo dovozcov prístrojov a zariadení. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záručnú dobu v rozsahu   60 mesiacov (§646 ods.3) na vykonané práce odo dňa odovzdania celého diela objednávateľovi.

 

 

Cenová ponuka neobsahuje:

 • Pozemok pre výstavbu rodinného domu
 • Polohopis a výškopis v prípade svahovitého pozemku
 • Spevnenú prístupovú komunikáciu
 • Špeciálnu manipulačnú techniku, ak je potrebná ( auto s hydraulickou rukou )
 • Žumpu alebo ČOV
 • Terasu
 • Komín
 • Oplotenie staveniska, stráženie stavby
 • Terénne úpravy okolo domu
 • Prípojku elektriky, vody, kanalizácie, príp. plynu
 • Schody pri vstupe do rodinného domu a na terasu
 • Krb, krbové kachle
 • Interiérové schody v prípade poschodového rodinného domu
 • Obklad kuchyňa -  0,6 m široký pás medzi spodnými a hornými skrinkami kuchynskej linky.
 • Kuchynská linka
 • Svietidlá a ich montáž
 • Doplnky do kúpeľne a WC (kúpeľňový radiátor, montáž kúpeľňového nábytku)
 • Rolety, žalúzie, sieťky proti hmyzu
 • Alarm, klimatizácia
 • Garážová brána
 • Fasádny obkladový kameň/ drevo
 • Posuvné interiérové dvere